پاییز داره از راه میرسه،پاییز رو دوست دارم بخاطر حس غریبش!بخاطر بازشدن مدرسه ها و زنده شدن اونهمه خاطره قشنگ، بخاطر اینکه هیچ فصلی به اندازه پاییز برام الهام بخش نیست...
_______________________________________________
...جاودان بر اسب یال افشان زردش می چند در آن...

پادشاه فصل ها پاییز.
-اخوان ثالث-
_______________________________________________
هر موقع پاییز میاد این آهنگ رو دانلود میکنم و گوش میدم،شما هم گوش کنید.