رفتار بعضی آدم ها باهات مثل رفتارشون با سیگاره همون‌جوری که بعد آخرین پک زیر پا لهش میکنن،وقتی کارشون
باهات تموم شد با یه حرف داغونت میکنن...!