بعضی آدم ها خیلی دوست داشتنی اند اما هرچه تلاش می‌کنی به آنها نزدیک شوی