آهای کنکور!انگار داستان من و تو هم به آخرش رسید و اینبار کلاغه به خونش رسید!!بالاخره من دانشجو شدم...