رازت را با باد در میان بگذار،اما اگر رفت و با درختان در میان گذاشت ملامتش نکن!

(جبران خلیل جبران)