ازش پرسیدم:«اینستا داری؟»(همینجوری الکی چون اصلا از اینستا خوشم نمی آد.)

گفت:«نه!»(خیلی جدی نه با شوخی!)

بعد دقیقا همونجا آدرس اینستاشو داد ب یکی از بچه ها!!!!اونم رفت تو پیجش!

چرا دروغ؟

پ.ن:به قول ویتستون تو کتاب ۱۹۸۴:«میفهمم چگونه اما نمی‌فهمم چرا!»