خوب توقع نداشتم با توجه به زحمتی که کشیده بودم کنکور خیلی سختی داشته باشم و واقعا هم بعد از برگزاری کنکور از سوالا راضی بودم چیزی که منو داغون کرد،مراقبای بی مسئولیت و داوطلبای متقلب بودند که به اسفناکترین شکل ممکن به کنکور من گند زدن،حالا چجوری؟خب اولش مراقب نامحترم!در مقابل تقلب دو نفر داوطلب هیچ چیزی نگفت و بعدشم سوالات عمومی ده دقیقه زودتر پخش شد و ی عده داوطلب!بدون توجه به ساعت شروع به زدن سوالات کردن و به هم تقلب میرسوندن،خب من سر عمومی ها اعصابم بهم ریخت واین اول فاجعه بود...!

وقتی پایان عمومی ها اعلام شد خواستن برگه ها رو جمع کنن که ی داوطلب شروع به عربده کشیدن کرد و ۲۰دقیقه از وقتم رو گرفت و من تا آخر جلسه نتونستم اونجوری که میخواستم به سوالا جواب بدم...

وقتی جلسه تموم شد حالم بد شد،اما چه فایده هیچ احمقی دیگه جوابگو نبود...و این باعث شد که من یک ماه دیگه هم استرس تحمل کنم تا اعلام رتبه ها...

وقتی رتبه ها اعلام شد باز هم با اینکه خونواده راضی بودن اما من رتبم اون چیزی که میخواستم نشد،اصلا نشد...!

با این وجود انتخاب رشته کردم...

و قبول شدم.