عاشورا


امام حسین علیه السلام:

من برای احیای سنت جدم و نماز و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم.