دیشب برای سومین بار بازم تلقین رو نگاه کردم،من برای هرچیزی مثل کتاب و موزیک و...ی بهترین توی ذهنم دارم،تلقین بهترین فیلمیه که دیدم.اگر تا شش ماه هر روز هم ببینمش بازم خسته نمیشم.همین(:

پ.ن:فقط کریستوفر نولان (کارگردان و نویسنده)فهمید چه ابرشاهکاری ساخته!