بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

سر ز غم تو چون کشم بی تو به سر نمیشود.

آدما بعد از ی دوره ای به بعد مردگی میکنن نه زندگی!

افزایش سن آدم به اندازه حتی یک سال باعث رشد عقلی به شدت زیادی میشه!منی که تا دو سال پیش فقط سرم تو کتاب و درس و مدرسه بود و چیزی جز موفقیت تحصیلی هدفم نبود حالا به این نتیجه رسیدم که هدف از زندگی کردن چیزی جز «زندگی کردن»نیست!هیچ وقت دیگه خودمو محدود نمیکنم که میخوام به فلان چیز برسم،من از این به بعد فقط «زندگی»میکنم,و هیچ وقت نمی میرم!