راستش خیلی سخت است که بخواهی چند خط درباره خودت چیز بنویسی و توقع داشته باشی خوب از آب در بیاید.

توی این وبلاگ قراره چیزهایی بنویسم برای آینده،شاید اگر ننویسم دوباره ب ی آدم کاملا تک بعدی-مثل چیزی که تا دو سال پیش بودم-تبدیل بشم که خوشحالی های کوچک رو از خودش دریغ می‌کنه...!اما حالا فکر میکنم که سوای اون دنیای رنگارنگ بیرون،اینجا ی دنیای ساکت و آروم برای خودم می‌سازم.

پ.ن:خوب مثل اینکه اصلا چیز خوبی نشد،اما چه کنم؟!