تونل آزادی

نوشته هایی در آغوش باد...

سیب!!!

و به من خندیدی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Indaiva

هیچ...

اگر دری میان ما بود

می‌کوفتم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Indaiva

معرفی کتاب(I(

کلی فکر کردم چی بنویسم تا اینکه...گفتم بذار ی کتاب خوب معرفی کنم!!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Indaiva

غول چراغ جادو

اگر روزی غول چراغ جادو آرزویم را برآورده کند، حتما آرزو میکردم تو فراموشی بگیری!!!مرا،خانواده ات را،همه را فراموش کنی،حتی شکارچیت را که تو را شکار و از من دور کرد،آنوقت من می‌توانستم بگونه ای دیگر خود را به تو نشان دهم،شاید آنوقت دیگر مرا از خود طرد نمی‌کردی!...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Indaiva